SURVARIUM.cz - Fórum | CZ-SK Fansite

SURVARIUM.cz - Fórum - Podmínky pro užívání

Svým přístupem na „SURVARIUM.cz - Fórum“ (dále jen fórum) souhlasíte s následujícími podmínkami. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním tohoto fóra s nimi souhlasíte.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí česká strana Survarium-game.cz, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že administrátoři fóra mají právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné a to bez udání důvodu. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože fórum neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebíráme zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat. Veškeré další změny pravidel můžete sledovat v sekci "Oznámení".


Zpět na přihlašovací formulář

cron